Privacybeleid

Identiteit van de ondernemer

E-4motion B.V.
Omloop 36
2771 NL Boskoop
Nederland

Tel: 0172-740797
info@e-4motion.com

KvK-nummer: 58842888
BTW-nummer: NL 8532.04.457.B01

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor e-4motion. Wij verbinden ons ertoe je privacy te respecteren en te beschermen en leven daarom alle desbetreffende wet- en regelgeving na, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Verder hanteren wij de volgende algemene beginselen op het gebied van privacy en gegevensbescherming:

 • We beperken het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens tot de doeleinden waarvoor wij de gegevens nodig hebben;
 • We verwerken persoonsgegevens uitsluitend op wettelijke grondslag, waaronder het uitvoeren van een contract, ons gerechtvaardigd belang, of in bepaalde omstandigheden waarvoor wij je uitdrukkelijke toestemming vragen;
 • We zijn transparant en duidelijk over wanneer, hoe en waar we persoonsgegevens verwerken;
 • We passen de beginselen van “privacy by design” (gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming) en “privacy by default” (gegevensbescherming door standaardinstellingen) toe en beoordelen welke gevolgen bestaande of nieuwe producten of diensten voor de privacy rechten van betrokkenen kunnen hebben;
 • We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en houden ons aan alle toepasselijke termijnen voor het bewaren van gegevens.

Wij vragen je deze privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Hierin vind je belangrijke informatie over hoe wij je persoonsgegevens (hieronder gedefinieerd) gebruiken en krijg je transparante uitleg over je wettelijke rechten (overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving) als je onze website www.e-4motion.com bezoekt. Waar we spreken over “verwerken” van persoonsgegevens, bedoelen we alle vormen van gebruik van je persoonsgegevens, zoals verzamelen, opslaan, wijzigen, doorsturen en verwijderen.

Vragen aan e-4motion

Als je vragen hebt over deze privacybeleid of als je rechten wilt uitoefenen die worden vastgelegd in deze privacybeleid , mail dan naar: info@e-4motion.com.

Welke informatie verzamelen wij over je?

In het kader van deze privacybeleid gebruiken we de term persoonsgegevens voor alle informatie aan de hand waarvan we je direct of indirect kunnen identificeren (“persoonsgegevens”).

We verzamelen onder andere de volgende persoonsgegevens:

Je contactgegevens en, indien van toepassing, die van je contactpersonen voor noodgevallen Je naam, postadres en andere contactgegevens, zoals je telefoonnummer en e-mailadres. Het is ook mogelijk dat wij de contactgegevens van je contactpersonen voor noodgevallen en verzekeringen verzamelen, waaronder hun naam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

 • Automatisch verzamelde informatie. Technische informatie, waaronder je IP-adres, browsertype en -versie, die wij kunnen verzamelen door op onze website en in onze apps gebruik te maken van cookies, web beacons en soortgelijke technieken om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website of apps. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 • Informatie over hoe jij onze (online) diensten gebruikt (inclusief het inplannen van proefritten) of over je aankoop van producten. Dit omvat gegevens over de pagina’s die je bezoekt en de producten en diensten die je leuk vindt.
 • Details over prijsvragen. De gegevens die we verzamelen als je deelneemt aan een enquête, prijsvraag, promotie of wedstrijd die wij op enig moment organiseren.
 • Je reviews. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en reviews over producten of events die je op onze website of app publiceert of online of via sociale media met ons deelt.
 • Vragen of klachten die je met ons deelt en andere gegevens die wij ontvangen als wij via e-mail, telefonisch, online of via sociale media met je communiceren.

Voor het registreren van jouw e-4motion fiets voor het verkrijgen van fabrieksgarantie. Hiervoor leggen we onder andere vast; naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, framenummer, framemaat modelnaam fiets, eventuele factuurgegevens, indien van toepassing datum en andere informatie omtrent servicebeurten.

Het verzamelen van je informatie en hoe wij die gebruiken

We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze overeenkomst uit te voeren. Om te voldoen aan onze verplichtingen uit een overeenkomst tussen jou en ons en om je de informatie te geven en diensten te leveren waarom je vraagt (bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak voor een proefrit op een van onze fietsen), met inbegrip van het afhandelen van je verzoeken, vragen of klachten. Als het mogelijk is producten online te bestellen, verwerken wij deze gegevens om je aankopen te beheren en af te handelen.
 • Voor onze gerechtvaardigde commerciële belangen. Het is mogelijk dat we je persoonsgegevens, zoals je contactgegevens, account- en elektronische identificatiegegevens, (zowel op geaggregeerde als op individuele basis) gebruiken om reclame te maken voor onze producten en diensten en om contact met je op te nemen voor marketing- of andere commerciële doeleinden als je een bestaande klant bent. Het is ook mogelijk dat wij je persoonsgegevens gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, en om inzicht in jou als klant te krijgen en je een betere gebruikerservaring te bieden. Hiermee kunnen wij persoonlijke profielen opstellen en beoordelen wat jou zou kunnen interesseren, inzicht krijgen in of meten wat de doeltreffendheid is van reclame die we aanbieden en relevante reclame aanbieden.

Het is ook mogelijk dat we je persoonsgegevens gebruiken voor andere gerechtvaardigde commerciële belangen, zoals het genereren van geaggregeerde statistieken over de gebruikers van onze diensten, bijdragen aan beveiliging en fraudepreventie, het beheer van onze website en apps, en voor interne activiteiten (waaronder problemen oplossen, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden), systeemintegriteitsdoeleinden (bijv. het voorkomen van hacken, spam enz.), je laten deelnemen aan interactieve functies van onze diensten, het vergemakkelijken van onze bedrijfsvoering, het toepassen van bedrijfsbeleid en -procedures, het voor ons mogelijk maken om zakelijke activiteiten, zoals een fusie, verkoop, desinvestering, reorganisatie, overdracht van activa of bedrijven, overname, faillissement of soortgelijke gebeurtenis, uit te voeren of voor andere gerechtvaardigde zakelijke doeleinden die volgens de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan.

 • Gebruik van informatie op basis van je (uitdrukkelijke) toestemming. Wij kunnen de persoonsgegevens waarnaar we hierboven in de subrubriek “Bijzondere categorieën persoonsgegevens” (d.w.z. gezondheidsgegevens) verwijzen voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden gebruiken, maar dit doen we alleen nadat wij je uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben ontvangen.
 • Nieuwsbrief e-4motion. Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, geef je toestemming om je de online nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres toe te sturen. In iedere nieuwsbrief staat een link waarmee het mogelijk is je hiervoor desgewenst weer uit te schrijven. Gemiddeld zal je circa 1 keer per maand de nieuwsbrief ontvangen. Als je je pas recent hebt ingeschreven, mailen we je iets frequenter o.a. om aan je te bevestigen dat het inschrijven is geslaagd, je welkom te heten en te vragen wat je interesses zijn zodat we de nieuwsbrieven kunnen aanpassen aan waar jouw interesses naar uitgaat.

Het is mogelijk dat we je persoonsgegevens voor marketingcommunicatie (op basis van je profielen) via e-mail, SMS of andere elektronische middelen gebruiken, maar dit doen we alleen nadat wij je toestemming hiervoor hebben ontvangen of indien wij een andere wettelijke grondslag hebben om dit te doen.

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Alle informatie waarnaar hierboven in het hoofdstuk “Welke informatie verzamelen wij over je” wordt verwezen kan worden gebruikt om een passende bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan gerechtvaardigde verzoeken van overheidsinstanties en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of zoals anderszins wettelijk is vereist.

Het verzamelen van gegevens over kinderen:

We staan niet toe dat minderjarigen zich registreren op onze websites en/of apps. Wij vragen toestemming van de ouders voor kinderen die aan onze experiences en events deelnemen.

Openbaarmaking van je informatie

Het is mogelijk dat wij je persoonsgegevens delen met:

 • Andere groepsmaatschappijen of gelieerde bedrijven van e-4motion in het kader van het leveren van onze producten en diensten of voor interne doeleinden zoals IT.
 • Externe dienstverleners die diensten aan ons leveren zoals het hosten van websites, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, informatietechnologie en het in verband daarmee voorzien in een infrastructuur, klantenservice, het afleveren van e-mail, CRM, eventmanagement, marketing-intelligence, auditen, het opsporen van fraude en andere diensten van derden.
 • Derden waarvoor dit is toegestaan, op voorwaarde dat jij hiermee het ingestemd of hierom hebt verzocht, bijvoorbeeld om je marketingcommunicatie te sturen, in overeenstemming met jouw wensen als je toestemming hebt gegeven voor het delen voor dit doeleinde.
 • Andere partijen waarvan wij denken dat het nodig is de gegevens daarmee te delen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, te reageren op verzoeken van instanties of vanwege andere juridische redenen en om onze rechten te beschermen.
 • In aanvulling hierop is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens gebruiken of bekendmaken in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture of andere vervreemding van (een deel van) ons bedrijf, onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen.

Andere websites

Onze website kan soms links bevatten naar en vanaf websites van derden, bijv. de websites van onze partnernetwerken (zoals de detailhandelaren die onze producten verkopen), sociale media netwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. We willen erop wijzen dat, als je een link naar een van deze websites volgt, de website in kwestie eigen privacybeleid heeft en wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor die website of de inhoud daarvan. Raadpleeg het privacybeleid van de desbetreffende derde partij voordat je persoonsgegevens met een dergelijke website deelt.

Dealers

Klanten kopen onze producten en diensten rechtstreek via ons of via erkende dealers en andere wederverkopers. Deze dealers en wederverkopers zijn onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hoe erkende dealers en andere wederverkopers omgaan met klantgegevens. Indien dealers en wederverkopers je persoonsgegevens in verband met de verkoop van onze producten en diensten aan ons verstrekken (bijvoorbeeld in het kader van garantie), doen ze dit onder hun eigen verantwoordelijkheid; lees de toepasselijke privacyverklaringen van de partijen in kwestie voor meer informatie.

Indien je een proefritaanvraag doet via onze website, dan zullen we je naam, telefoonnummer en e-mailadres en je specifieke fietsvoorkeur voor de proefrit delen met de door jou gekozen dealer om je proefritaanvraag te behandelen, de proefrit uit te kunnen voeren en je hierover te informeren. De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor bovenstaand doel is uitvoering van de overeenkomst dan wel de door jou gegeven toestemming.

Doorgifte van je persoonsgegevens buiten de EER

We slaan je gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen die een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie hebben ontvangen. Indien wij je gegevens delen met bedrijven gevestigd (i) buiten de EER of (ii) in landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit is toegekend, komen wij met de ontvangende partij de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen overeen en zorgen wij ervoor dat waar nodig aanvullende waarborgen worden toegepast.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij een langere periode noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn of een andere toepasselijke wettelijke verplichting;
 • je persoonsgegevens in verband met een gerechtelijke procedure te verwerken.

Om zeker te stellen dat je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn worden verwijderd, werken wij met retentieperiodes voor de verschillende landen.

Hoe beveiligen we klantgegevens?

Wij hechten veel belang aan het beschermen van je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn tegen ongeoorloofd(e) of onwettig(e) gebruik, inzage, openbaarmaking of het per ongeluk of onrechtmatig vernietigd worden of verloren raken ervan.

We treffen maatregelen om de toegang tot je persoonsgegevens te beperken tot die personen voor wie toegang tot de gegevens nodig is vanwege een van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Bovendien waarborgen we door middel van contracten dat derden die je persoonsgegevens verwerken deze gegevens even zorgvuldig beschermen als wij zelf doen, conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Je rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over je bewaren:

Je recht van inzage – Je hebt het recht om inzage te vragen in je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht om bepaalde informatie te krijgen over de verwerking van persoonsgegevens en het recht van inzage in die gegevens. Op dit recht zijn uitzonderingen mogelijk.

Je recht van rectificatie – Indien de persoonsgegevens die wij over je bewaren onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht ons te verzoeken dit te rectificeren.

Je recht van wissen – Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer wij ze niet langer nodig hebben of indien je je toestemming intrekt (indien van toepassing).

Je recht om de verwerking te laten beperken – In bepaalde situaties kun je ons vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van die persoonsgegevens betwist of wanneer je bezwaar tegen ons maakt.

Je recht van overdraagbaarheid van gegevens – In bepaalde situaties heb je het recht om persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt (in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat) te verkrijgen en elders opnieuw te gebruiken of ons te vragen deze over te dragen aan een derde partij van jouw keuze.

Je recht van bezwaar – Je kunt ons vragen te stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens en wij geven daaraan dan gehoor indien:

 • we je persoonsgegevens vanuit onze eigen gerechtvaardigde belangen of die van iemand anders verwerken, behalve als wij kunnen aantonen dat er dwingende rechtsgronden zijn voor het verwerken ervan; of
 • we je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerken.

Je recht om de toestemming in te trekken – Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van jouw (al dan niet uitdrukkelijke) toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken, heb je het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. We wijzen er hierbij op dat het intrekken van je toestemming geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan het intrekken heeft plaatsgevonden.

Je recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit op het gebied van gegevensbescherming – Als je bedenkingen hebt bij een aspect of aspecten van ons privacybeleid, inclusief de manier waarop we zijn omgegaan met je persoonsgegevens, kun je dit melden bij je lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Let op: er kunnen soms beperkingen gelden voor de bovengenoemde rechten indien wij een zwaarder wegend belang hebben of een wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens te blijven verwerken.

Contact en klachten

Het eerste aanspreekpunt voor alle vragen in verband met deze privacyverklaring, met inbegrip van een verzoek om rechten als betrokkene uit te oefenen, is de directie van E-4motion B.V. Bereikbaar via e-mail: info@e-4motion.com.

Als je een klacht hebt over of bedenkingen hebt bij hoe wij je persoonsgegevens gebruiken, neem dan in eerste instantie contact met ons op. Wij proberen dan het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Status van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien. Wijzigingen treden in werking op het moment dat ze op de website worden gepubliceerd.

Laatste update: maart  2024